අපේ දෙවෙනි Arduino වැඩසටහන…

අද අපි ආර්ඩුඊනෝ බෝඩ් එකට පිටතින් සම්බන්ධ කරපු LED දෙකක් පාලනය කරන්නෙ කොහොමද කියල ඉගෙන ගමු. අපි මේ සදහා Arduino uno board – 1 LED – 2 Jumper wires  භාවිතා කරනව. **LED සමග කුඩා resistor එකක් භාවිතා කරන්න පුලුවන් නම් LED වල ආරක්ෂාවටත් , lifetime වැඩිකරගැනීමත් වඩාත් සුදුසු වෙනව. නමුත් arduino board එකක digital pin…

What is machine learning ?

Machine Learning (ML) 🚗💻📔 Can you teach your car to drive automatically ? Or Can you teach your mobile phone to reply messages automatically ? Or Can you teach your home surveillance system to catch robbers ? Of course you can do it. That is the machine learning. We guide machines to learn themselves and…

What Is Inside – Huawei Y5

What is inside එදිනෙදා අපි පාවිච්චි කරන තාක්ෂණික උපකරණ වල ඇතුලාන්තය මොන වගේද කියල දැනගන්න ආසකරන අය වෙනුවෙන්ම හදපු විශේෂාංගය …….. ලඟදීම……

. අපේ පළවෙනි Arduino වැඩසටහන .

Arduino board එක ගැන දැනගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරල අද අපි අපේ පළවෙනි arduino වැඩසටහන නිර්මාණය කරල බලමු. අද අපි කරන්න යන්නෙ uno board එක පාවිච්චි කරල led එකක් පාලනය කිරීම. මුලින් ම arduino UNO board එක පරිගණකය ට සම්බන්ධ කරන්න. මේ UNO board එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙ මුදලින් නම් රු 700 ත් 1000 අතර ගණනකට ebay…