. අපේ පළවෙනි Arduino වැඩසටහන .

Arduino board එක ගැන දැනගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරල අද අපි අපේ පළවෙනි arduino වැඩසටහන නිර්මාණය කරල බලමු.
අද අපි කරන්න යන්නෙ uno board එක පාවිච්චි කරල led එකක් පාලනය කිරීම.

මුලින් ම arduino UNO board එක පරිගණකය ට සම්බන්ධ කරන්න. මේ UNO board එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙ මුදලින් නම් රු 700 ත් 1000 අතර ගණනකට ebay වගේ වෙබ් අඩවියකින් මිළදීගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ UNO board එක සදහා වැඩසටහන් ලියන්න නම් arduino IDE එක අවශ්‍ය වෙනව. http://www.arduinocc.com කියන වෙබ් අඩවියෙන් බොහොම පහසුවෙන් එය download කරගන්න පුලුවන්.

Arduino IDE එක download කර install කරන්න . එය විවෘත කරගත් පසු පහත ආකාරයට දකින්න ලැබේවි.

යම් වැඩසටහනක් සකස් කරන්න කලින් අපි මේ IDE එක එක්ක arduino board එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනෙ වෙනව.
මුලින් ම IDE එකේ උඩ menu bar එකේ තියෙන tools කියන button එක click කරන්න. ඒකෙ board වලින් අදාල board එක තෝරන්න. අපි පාවිච්චි කරන board එකේ නම list එකෙන් selecte කරන්න. ඒ වගේම board වලට යටින් තියෙන serial port කියන එකෙන් අපේ arduino board එක සම්බන්ධ කරල තියෙන com port** (communication port)එක ත් selecte කරන්න . දැන් අපේ arduino board එක වගේම arduino IDE එකත් සූදානම්. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ පළවෙනි වැඩසටහන සකස් කරන්නෙ කියල……

මුලින් ම කියන්න ඕනෙ දේ තමයි programming ගැන ලොකු දැනුමක් නෑ කියල arduino නොකර ඉන්න හෝ google එකෙන් කෝඩ් copy paste කරල වැඩසටහන් සකස් කරන්න එපා. Arduino language එක මූලිකවම C හා C++ ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය කරපු පහසු language එකක්. ඒ නිසා වැඩසටහන් කිහිපයක් සකස් කරද්දි ඔයාලට නිකන් ම මේ language එකට හුරු වෙයි. ඒ වගේම ඔයාලට යම් programming දැනුමක් තීනම් මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් පහලින් සටහන් කරල තියන්නම්ම්ම්……..

හරි දැන් අපි අපේ වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. Arduino uno board එකේ 13 වෙනි digital IO පින් එක arduino board එකේ තියෙන led එකක් සමග(L) සම්බන්ධ වෙනව . ඒ නිසා අපි මුලින් ම ඒ led එක control කරල බලමු.
මුලින් මපහත ආකාරයට වැඩසටහන සකස් කරගන්න …… එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුලුවන් menu bar එකේ file කියන tab එකේ examples කියන එක selecte karala ඒකෙ දීලා තියෙන blink කියන example එක භාවිතා කරන්න…….

අපි examples භාවිතා නොකර අපේම පුංචි code එකක සාදාගමු.
Arduino IDE එක open කර ගමන් මේ විදියට දැකගන්න පුලුවන්

arduino IDE

Void setup(){
//put your setup code here , to run once

}
Void loop(){
//put your main code here , to run repeatedly

}

කියන function දෙක. මේකෙදි Void setup() කියන function එකේ දි වෙන්නෙ අපි ලබාදෙන විධාන එක් වරක් run වෙන එක. Void loop() කියන function එකේ දි අපි ලබාදෙන විධාන එකින් එක නැවත නැවතත් run වෙනවා.
ඒ වගේම අපේ වැඩසටහනේ ප්‍රධානම කේත සටහන් කරන්නෙත් මේ void loop function එකේ.
අපි දැන් බලමු කොහොමද led එක on off වෙන්න පුංචි වැඩසටහනක් ලියන්නෙ කියල.

int led=13;

void setup(){
pinMode(led,OUTPUT);
}

void loop(){
digitalWrite(led,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led,LOW);
delay(100);
}

දැන් මේ code එක menubar එකෙහි ඇති sketch > upload click කිරීම මගින් හෝ ctrl+u click කිරීම මගින් හෝ menubar එකට පහලින් ඇති upload button (දකුණු පසට ඊතලය) click කිරීම මගින් arduino board එකට upload කරගන්න පුලුවන් .
දැන් අපිට දැකගන්න පුලුවන් arduino board එකේ ඇති කුඩා බල්බය මිලි.තප්පර 100ක් දැලිවෙමින් මිලි.තප්පර 100ක් නිවෙමින් නොනවත්වාම ක්‍රියාකරනව.

……………………………………………………………
ඉහත අපි සකස් කර වැඩසටහන දැන් පැහැදිලි කරගනිමු.

මුලින් ම int led=13; යනුවෙන් සටහන් කර ඇති පේලිය මගින් අපගේ led එක 13 වෙනි pin එක හා සම්බන්ධ බව board එකට දැනුම් දෙනව. මෙහිදී led කියන්නෙ variable එකක් එහෙමත් නැත්නම් විචල්‍යයක් නිසා ඒ සදහා ඕනෙම නමක් භාවිතා කරන්න පුලුවන් (led, led1, blub , abcd , etc….)
ඉන්පසු අපි void setup function එක තුල ලියා ඇති pinMode(led,OUTPUT ); මගින් මෙම 13 වෙනි pin එක output එකක් බව board එකට දන්වනව.
ඉන්පසු void loop function එක තුල ඇති digitalWrite යන විධානය මගින් අපගේ 13 වෙනි pin එක ඒ ඒ අවස්තා වලදි තිබිය යුතු අවස්තාව (on / off ) ලබාදෙනව.
digitalWrite(led,HIGH) මගින් එම pin එක on (5v) හා
digitalWrite(led,LOW) මගින් එය off (0v) ලෙසත් ක්‍රියාත්මක කරවනව. ඒ වගේම delay(100) මගින් අපගේ එක් විධානයක් ක්‍රියාකල පසු මීළඟ විධානය ක්‍රියාත්මක වීම ප්‍රමාද විය යුතු කාලය මිලිතප්පර වලින් දකවනවා.

Arduino UNO – LED OFF
Arduino UNO – LED ON

අපි මීළග POST එකෙන් බලමු බාහිරින් සම්බන්ධ කල led එකක් පාලනය කරන්නෙ කොහොමද කියල…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s